iii. Mencetak Borang Jawapan Tawaran (BJT) & Borang HEP 1 - 6

iv. Pastikan segala dokumen yang dikehendaki adalah mengikut keperluan.

v.  Menghantar semua borang yang diperlukan ke PMM secara pos atau serahan di       kaunter pejabat JHEP, PMM.

vi. Baca dengan teliti mengikut keperluan sebelum membuat langkah  V

** Cetak Borang HEP 1 – HEP 6