1. Apakah borang/ dokumen yang perlu DIPOS/DIHANTAR sebelum hadir ke Politeknik Merlimau?
 
 • Borang Jawapan Tawaran (BJT-JPP).
 • Salinan surat tawaran yang disahkan.
 • Salinan kad pengenalan yang disahkan.( pelajar hendaklah memalang salinan dokumen peribadi )
 • Salinan keputusan SPM yang disahkan (kemukakan semua slip keputusan SPM yang pernah diduduki).
 • Salinan sijil berhenti sekolah yang disahkan.
2. Apakah borang yang dilengkapkan sebelum hadir ke Politeknik Merlimau?
 
 • Semua pelajar baharu dikehendaki untuk memuatturun dan melengkapkan borang pendaftaran (HEP1-6) dan dibawa pada hari lapor diri ke Politeknik Merlimau. Saksi mestilah terdiri daripada kakitangan Kerajaan Kumpulan A / Penghulu /Wakil Rakyat. Sila semak Jadual Pendaftaran.
3. Berapakah yuran sepanjang mengikuti pengajian di Politeknik Merlimau?
 
 • Yuran Pengajian : RM 200.00
 • Yuran Asrama : RM 60.00
 • Yuran Pendaftaran / Pelbagai : RM 300.00 )   
4. Bolehkah bayaran yuran dibuat dikaunter Politeknik Merlimau?
 
 • Tidak boleh, semua bayaran perlu dibuat melalui kaedah Jompay. Sila rujuk kaedah bayaran.
5. Bolehkah bayaran yuran dibuat dengan sekali transaksi?
 
 • Tidak boleh, transaksi untuk semua yuran perlu diasingkan mengikut kategori. Sila pastikan 'biller code' yang dimasukkan adalah betul mengikut kategori yuran. Sila rujuk kadar bayaran.
6. Adakah pihak Politeknik Merlimau akan membantu pelajar untuk mengisi permohonan pinjaman PTPTN?
 
 • TIDAK. Pelajar perlu membuat permohonan sendiri secara atas talian melalui laman web PTPTN https://www.ptptn.gov.my . 
 • Berikut merupakan tarikh permohonan yang dikemaskini oleh pihak PTPTN  :
  • Kelompok Pertama: 1 hingga 31 OGOS 2022
  • Kelompok kedua: 1 hingga 30 SEPTEMBER 2022
7. Selepas kelulusan permohonan PTPTN diterima, adakah pihak Politeknik Merlimau akan membantu pelajar menghantar dokumen?
 
 • YA. Pihak Politeknik Merlimau akan bekerjasama dengan pihak PTPTN untuk membantu pelajar dalam proses penghantaran Dokumen Perjanjian Pinjaman. Tetapi pelajar masih dibenarkan untuk menghantar sendiri ke mana-mana cawangan PTPTN terdekat.
8. Bolehkan rawatan kesihatan (medical check up) dibuat di klinik swasta?
 

Boleh.

9. Sekiranya pelajar tidak sihat atau berada dalam tempoh kuarantin semasa hari pendaftaran, bolehkah pendaftaran pelajar tersebut ditangguhkan?
 
 • Boleh. Pelajar perlu menghubungi pihak HEP untuk memaklumkan perkara tersebut.
10. Bolehkah pelajar menolak tawaran asrama / kamsis?
 
 • Boleh, tetapi pelajar perlu duduk di asrama/kamsis sepanjang Minggu Haluan Siswa. Pelajar perlu memaklumkan kepada pihak HEP.